Försenad livränta
Försenad livränta

Vad är en försenad livränta En försenad livränta är en livränta där den första betalningen inte betalas omedelbart, som i en omedelbar livränta. En försenad livränta, mer allmänt känd som en uppskjuten livränta, är en typ av livränta som garanterar en tillförlitlig ström av kontantbetalningar till en livränta fram till döden, vid vilken tidpunkt förmånen kan överföras till en mottagare eller gods beroende på vilka alternativ som valts av köparen. Hur en försenad livränta

Grund för bankrabatt
Grund för bankrabatt

DEFINITION av bankrabattbas Grundläggande för bankrabatter, även känd som rabattavkastning, är en konvention som används av finansinstitut vid notering av priser för räntebärande värdepapper som säljs till en rabatt, till exempel kommunala och amerikanska statsskuldväxlar. Kursen presenteras i procent av nominellt värde och bestäms genom att diskontera obligationen med hjälp av en 360-dagars räkningskonvention, som antar att det finns tolv 30-dagars månader på ett år. BREAKING NOWN Ban

Hur man förhandlar om dina stängningskostnader
Hur man förhandlar om dina stängningskostnader

När det gäller att köpa ett nytt hem är stängningskostnader en oundviklig ondska. Enligt Bankrate.com är den genomsnittliga kostnaden för att stänga på en inteckning på 200 000 USD $ 1 847 2015, en minskning med 7, 1% från för ett år sedan. Medan det siffran kan vara nere från förra året, inkluderar det antalet inte de rörliga avgifterna som husägarförsäkring, skatter och andra förutbetalda avgifter som kan lägga till $ 2.500 till $ 3.000 i ko

Russell 2500 Index
Russell 2500 Index

Vad är Russell 2500 Index Russell 2500-indexet är ett brett index med 2500 aktier som täcker små och medelstora marknadsvärden. Russell 2500 är ett marknadsviktat index som inkluderar de minsta 2500 företagen som täcks av Russell 3000-universum i USA-baserade börsnoterade aktier. BREAKING NOWN Russell 2500 Index Russell 2500-indexet är utformat för att vara brett och opartiskt i sina inkluderingskriterier och sammanställs årligen för att redovisa de oundvikliga förändringar som inträffar när aktier stiger och faller i värde. Det utrymme som t

Grupp av 20 (G-20)
Grupp av 20 (G-20)

Vad är gruppen med 20 (G-20)? Gruppen på 20, även kallad G-20, är ​​en grupp finansministrar och centralbankschefer från 19 av världens största ekonomier, inklusive de från många utvecklingsländer, tillsammans med Europeiska unionen. G-20 bildades 1999 och har ett mandat att främja global ekonomisk tillväxt, internationell handel och reglering av finansmarknaderna. Eftersom G-20

Tvåvägs ANOVA-definition
Tvåvägs ANOVA-definition

Vad är en tvåvägs ANOVA? Ett tvåvägs ANOVA-test är ett statistiskt test som används för att bestämma effekten av två nominella prediktorvariabler på en kontinuerlig resultatvariabel. ANOVA står för analys av varians och tester för skillnader i effekterna av oberoende variabler på en beroende variabel. En tvåvägs AN