"Stealth Bull Market" kan skjuta lager till nya höjder
"Stealth Bull Market" kan skjuta lager till nya höjder

De stora aktieindexen, trots sina vilda svängningar i år, finns kvar på en robust dold tjurmarknad som kommer att nå nya rekord, enligt analytiker på gatan och som rapporterats av CNBC. (För mer, se även: 4 övergripande Blue Chip-vinnare. ) Index Femårsavkastning dow 62% Nasdaq Composite 120% S&P 500 66% Under de senaste tre månaderna har Dow Jones Industrial Average (DJIA) upplevt en tredubbelt ökning eller minskning 35 gånger, medan S&P 500 har ökat eller minskat i värde med mer än 1% åtta gånger sedan början av april. Jeffrey Saut, ch

Hur man tjänar stora pengar i finansbranschen
Hur man tjänar stora pengar i finansbranschen

Finansiella tjänster har länge betraktats som en bransch där en professionell kan trivas och arbeta upp företagets stege till ständigt ökande kompensationsstrukturer. Karriärval som erbjuder upplevelser som är både personligt och ekonomiskt givande inkluderar: Bokföring Consulting Rådgivningstjänster för transaktioner Företagsekonomi Tre områden inom ekonomi erbjuder emellertid de bästa möjligheterna att maximera ren inkomstkraft och därmed locka mest konkurrens om jobb: Investeringsbank Privatkapital Hedgefonder Läs vidare för att lära dig om du har vad som krävs för att lyckas inom dessa ultr

Markowitz effektiv effekt
Markowitz effektiv effekt

Vad är Markowitz Efficient Set Markowitz effektiva uppsättning är en portfölj med avkastning som maximeras för en viss risknivå baserad på medelvariansportföljkonstruktion. Den effektiva lösningen på en given uppsättning medelvariansparametrar (en given risklös tillgång och en given riskfylld korg med tillgångar) kan plottas på det som kallas Markowitz effektiva gräns. BREAKING NOWN

Korsförsäljning
Korsförsäljning

Vad är ett korsförsäljning? Att korsförsäljning är att sälja relaterade eller kompletterande produkter till en befintlig kund. Korsförsäljning är en av de mest effektiva metoderna för marknadsföring. I finanssektorn ingår exempel på korsförsäljning att sälja olika typer av investeringar eller produkter till investerare eller skatteförberedande tjänster till pensionsplaneringskunder. Till exempel, om

Den verkliga hemligheten till Microsofts framgång
Den verkliga hemligheten till Microsofts framgång

För människor med en viss övertalning är det kul att göra narr av Microsoft ( MSFT). Det är föråldrad och ibland uppblåst mjukvara. En operativsystemversion så föraktad att de flesta användare vägrade att uppgradera från sin föregångare och i stället väntade på att den skulle ersättas. En webbläsare som

Värderar uppstartsföretag
Värderar uppstartsföretag

Verksamhetsvärdering är aldrig enkel - för något företag. För nystartade företag med små eller inga intäkter eller vinster och mindre än vissa framtider är jobbet med att tilldela en värdering särskilt svårt. För mogna, börsnoterade företag med stadiga intäkter och resultat är det normalt en fråga om att värdera dem som en multipel av sina intäkter före ränta, skatter, avskrivningar och avskrivningar (EBITDA) eller baserat på andra branschspecifika multiplar. Men det är mycket svåra