Huvud » algoritmisk handel » Gann fans

Gann fans

algoritmisk handel : Gann fans
Vad är Gann fans?

Gann-fans är en form av teknisk analys baserad på idén att marknaden är geometrisk och cyklisk. En Gann-fläkt består av en serie rader som kallas Gann-vinklar. Dessa vinklar överlagras över ett prisdiagram för att visa potentiellt stöd och motstånd. Den resulterande bilden är tänkt att hjälpa tekniska analytiker att förutse prisförändringar.

TradingView.

Key Takeaways

  • Gann-fläkten utvecklades av WD Gann.
  • Gann-fläkten är en serie vinklade linjer. Användaren väljer startpunkten och linjerna sträcker sig ut i framtiden.
  • Gann ansåg att 45-graders vinkel var viktigast, men Gann-fläkten drar också vinklar vid 82, 5, 75, 71, 25, 63, 75, 26, 25, 18, 75, 15 och 7, 5 grader.
  • Fläkten startas vid en låg eller hög punkt. De resulterande linjerna visar områden med potentiellt framtida stöd och motstånd.

Hur man beräknar Gann-fans

Gann-fans behöver inte en formel även om de kräver förståelse för sluttningsgrader.

Tänk på en bit papper med massor av små rutor. Om priset stiger höjden på torget, inom en tidsram, kan en linje dras från nedre vänster till övre högra delen av torget. Den linjens lutningsgrad blir 45.

Om det tar två tidsrutor att stiga upp höjden på en låda (2: 1), kommer stigningsvinkeln att vara plattare än 45 grader. Om priset stiger upp två lådhöjder inom en ruta (1: 2) är denna vinkel brantare än 45 grader. Gann-fläkten innehåller vinklar baserade på pris-till-tid-rörelser i följande förhållanden: 1: 8, 1: 4, 1: 3, 1: 2, 1: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, och 8: 1.

Vad berättar en Gann-fan ">

Vinklade linjer dras över och under en central 45-graders linje för att bestämma trendriktning och styrka.

Gann fans utvecklades av WD Gann. I sin forskning fann han att 45-graders vinkel var den perfekta vinkeln för kartläggning baserat på hans teorier angående balans och tid.

Gann-fläktar dras från en central 45-graders vinkellinje som sträcker sig från en specifik trendomvändningsnivå. Handlare kommer att dra ett Gann-fläkt vid en reverseringspunkt för att se stöd- och motståndsnivåer utvidgas in i framtiden.

45-graders vinkellinje på Gann-fläkten ska vara i linje med en 45-graders vinkel på diagrammet. För att hitta 45-graders vinkel, använd graderingsvinkelverktyget på din kartplattform.

45-graders linje kallas 1: 1-linjen, eftersom priset kommer att stiga eller sjunka i en 45-graders vinkel när priset rör sig upp / ner en enhet för varje tidsenhet. Alla andra linjer i Gann-fläkten dras över och under 1: 1-linjen. Handlare kan använda ett varierande antal rader över och under 1: 1-raden i ett Gann-fandiagram. De andra vinklarna är associerade med 2: 1, 3: 1, 4: 1, 8: 1 och 1: 8, 1: 4, 1: 3 och 1: 2 tid-till-pris-rörelser.

Linjen 1: 1 är den primära indikatorn. Kartläggare har emellertid val för att lägga till ytterligare rader efter eget gottfinnande. I både en trend och en nedåtgående trend kan linjen 1: 1 hjälpa till att upptäcka en reversering. I en nedåtriktning betraktas ett pris som förblir under 1: 1-linjen bearish. I en trend är ett pris som ligger över linjen 1: 1 betraktat som hausseartat. Således kan linjen 1: 1 fungera som en motstånds- och stödlinje.

Ytterligare linjer ritade i ett Gann-fläktdiagram används också som motstånd och stödlinjer. Gann trodde att om priset rör sig genom en vinkel skulle det troligtvis gå till nästa vinkel. Om priset till exempel sjönk under 45-graders vinkel (1: 1) skulle det sjunka till 26, 25-graders vinkel (2: 1). Ett pris som sjunker under 1: 1 betyder inte nödvändigtvis att den totala trenden är över. Priset kan hitta stöd vid 2: 1 och fortsätta sedan stiga. Som sagt, fallet under 1: 1 kan indikera åtminstone kortvarig svaghet om priset sjunker till 2: 1-linjen.

För ytterligare läsning se Hur man använder Gann-indikatorer.

Skillnaden mellan en Gann-fan och trendlinjer

Gann-fläkten är en serie linjer ritade i specifika vinklar. 45-graders linje bör sträcka sig ut 45-grader från startpunkten. En handritad trendlinje ansluter en sväng låg till en sväng låg eller en sväng hög till sväng hög och sträcker sig sedan ut till höger. Trendlinjen matchas med den senaste prisåtgärden och dras inte i en specifik vinkel.

Begränsningar av att använda Gann-fläkten

Medan vissa kartplattformar kan tillhandahålla Gann-fläkten, kan de inte tillhandahålla ett vinkelverktyg för att ställa in 45-graders linje på en verklig 45-graders vinkel för det diagrammet. Eftersom olika tillgångar har olika priser kanske de inte skalas till 1: 1 (till exempel $ 1 för en dag). De kan skalas helt annorlunda.

När Gann-fläkten placeras på flera diagram är det uppenbart att Gann-fläkten inte alltid är användbar. Priset kan förbli mellan nivåerna, men inte nå dem, eller så kan priset fortsätta att stiga även om det ligger under linjen 1: 1. Linjerna kanske inte markerar viktiga stöd- eller motståndsområden, och priset kan till synes inte bortse från fläktnivåerna.

Linjerna sprids kontinuerligt ut ur tiden, vilket gör avståndet mellan linjerna extremt stort. Avståndet mellan linjerna kan bli så stort att indikatorn inte fungerar för handelsändamål eftersom priset skulle behöva flytta ett betydande avstånd innan det når nästa nivå / handelssignal.

Gann-fans bör användas i samband med andra tekniska indikatorer, prisåtgärder och andra former av analys.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Fibonacci-nummer och linjer Definition och användning Fibonacci-nummer och linjer är tekniska verktyg för handlare baserat på en matematisk sekvens utvecklad av en italiensk matematiker. Dessa nummer hjälper till att fastställa var stöd, motstånd och prisförändringar kan uppstå. mer Fibonacci Channel Definition och användning Fibonacci-kanalen är en variant av Fibonacci retracement-verktyget. Med kanalen går stöd- och motståndslinjer diagonalt snarare än horisontellt. Det används för att hjälpa till att fatta handelsbeslut. mer Stigande kanaldefinition En stigande kanal är prisåtgärden som finns mellan parallella linjer uppåt. Högre höjder och högre lågheter präglar detta mönster. mer Definition av halsringning En halsringning är en nivå av stöd eller motstånd som finns på ett huvud- och axelmönster som används av handlare för att bestämma strategiska områden för beställning. mer Gann Angles Uppkallad efter deras skapare WD Gann, Gann-vinklarna är en metod för att förutsäga prisrörelser genom förhållandet mellan geometriska vinklar i diagram. mer Renko-diagram Definition och användningar Ett Renko-diagram, utvecklat av japanerna, är byggt med fasta prisrörelser med en viss storlek. Detta skiljer sig från mer traditionella diagram som visar prisförändringar under en fast tidsperiod. mer Partnerlänkar
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar