Huvud » bindningar » Riktningsborrning

Riktningsborrning

bindningar : Riktningsborrning
VAD ÄR Riktningsborrning

Riktningsborrning är en borrteknik i vilken en brunn är uttråkad i flera vinklar. Riktningsborrning avser oftast borrning i icke-vertikala vinklar, inklusive horisontellt. Operatörer använder den för att hämta olja och naturgas begravd under jord och i situationer där formen på behållaren är onormal. De använder den också för att justera tryck som skapas av gas i gruvor, en process som kallas avgasning.

BREAKING NED Riktningsborrning

Riktningsborrning är en teknik som olje- och gasindustrin har använt sedan 1920-talet. Eftersom det involverar borrning i flera vinklar tillåter riktningsborrning olje- och gasbrunnsoperatörer att närma sig ett potentiellt produktivt område utan att behöva borra en brunn direkt ovanför detta område. Med riktningsborrning kan en central plats betjäna flera borrhål som når flera platser i icke-vertikala vinklar. Detta minskar antalet brunnsanläggningar som måste byggas och underhållas. Att inte behöva bygga nya brunnar kan också leda till utforskning av mindre reservoarer som annars skulle vara oekonomiska.

Tidig riktad borrning innebar att borrkronan pekades i en annan vinkel än vertikal, vilket resulterade i en rak linje bort från brunnen. Moderna borrtekniker tillåter användning av borrbitar som kan böjas. Detta kan åstadkommas genom användning av hydrauliska strålar, och gör det möjligt för ingenjörer att justera riktningen som brunnen borras i en viss grad.

Riktningsborrning används också vid utveckling av gruvor för att minska risken för potentiellt farliga gasbrott. Borrningstekniker i gruvan gör det möjligt för företag att skapa borrhål långt innan gruvytan.

Medan de grundläggande begreppen riktningsborrning går tillbaka till 1800-talet, har det blivit en mer populär teknik eftersom datorstödd teknik har blivit vanligare. Vinkeln på borrkronan som används för att borra brunnen kan justeras av en dator som använder globala positioneringssignaler för att fastställa platsen för ett olje- och gasfält. Ingenjörer skapar 3D-fältmodeller för att bestämma den bästa platsen för brunnen, såväl som den bästa metoden för borrningen att följa.

Fördelar och nackdelar med riktningsborrning

Riktningsborrning ger åtkomst till områden där en vertikal inställning inte skulle vara möjlig, till exempel avlagringar som ligger under en vattendrag eller under ett samhälle. Eftersom flera borrhuvuden kan grupperas på en central plats kan riktningsborrning också vara effektivare och orsaka mindre ytstörning av miljön. Riktningsborrning kan emellertid försvåra driftbrunnarna, särskilt om brunnen grävs vid en lutning på mer än 40 grader. Sandinflöde kan också vara ett problem med brunnar som grävas genom riktningsborrning.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Horisontell brunn En horisontell brunn är en olje- eller gasbrunn som grävs i en vinkel på minst åttio grader till en vertikal borrning. mer Definition av Finding and Development (F&D) Med Finding och utveckling avses kostnader som uppstår när ett företag köper, forskar och utvecklar fastigheter för att upprätta råvarareserver. mer Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD) Steam-assisted gravity drainage (SAGD) är en borrteknik som används för att utvinna tung olja som inte kan brytas med traditionella metoder. mer Vertikal brunn En vertikal brunn är en brunn som inte vrids horisontellt på djupet och som ger åtkomst till olje- och gasreserver som ligger direkt under ytpunkten för ytan. mer Exploration & Production (E&P) Ett prospekterings- och produktionsföretag är känt för att vara inom en specifik sektor inom olje- och gasindustrin. mer Wildcat-borrning Wildcat-borrning är processen för borrning efter olja eller naturgas i obevisade eller fullt utnyttjade produktionsområden på jakt efter nya resurser. mer Partnerlänkar
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar