Huvud » företag » Verkliga exempel på 80-20-regeln (Pareto-principen) i praktiken

Verkliga exempel på 80-20-regeln (Pareto-principen) i praktiken

företag : Verkliga exempel på 80-20-regeln (Pareto-principen) i praktiken

Det finns ett antal praktiska tillämpningar för 80-20-regeln inom olika områden som fördelning av förmögenhet inom ekonomi, kvalitetskontroll av produktion, affärsförsäljning och tillväxt. Regeln 80-20 uppfanns av Vilfredo Pareto i Italien 1906. Enligt legenden märkte Pareto, en ekonom, att 20% av ärtskidorna i hans trädgård tillhandahöll 80% av ärtorna. Han bestämde sedan att 20% av befolkningen i Italien ägde 80% av marken. Användningen av 80-20-regeln har sedan dess utvidgats utöver den påstådda ödmjuka början i Paretos trädgård.

Dr. Joseph Juran tillämpade 80-20-regeln för kvalitetskontroll på 1940-talet. Han fann att 80% av problemen med produkter orsakades av 20% av produktionsfel. Genom att fokusera på och minska de 20% av produktionsfel, kan den totala kvaliteten ökas. Juran blev en viktig figur i Japan efter att ha föreläsat där i omfattande frågor om kvalitetskontroll. Hans huvudfras var "de vitala få och triviala många."

80-20-regeln i företag och investeringar

80-20-regeln har hittat applikationer i företagsledningen. För affärsförsäljning ansvarar 20% av ett företags kunder för 80% av försäljningen. Dessutom ansvarar 20% av de anställda för 80% av resultaten. För projektledning har många chefer noterat att de första 20% av ansträngningarna som görs för ett projekt ger 80% av projektets resultat. Således kan 80-20-regeln hjälpa chefer och företagare att fokusera 80% av sin tid på att 20% av företaget ger de bästa resultaten.

Vid investeringar gäller 80-20-regeln att 20% av innehaven i en portfölj ansvarar för 80% av portföljens tillväxt. På baksidan kan 20% av portföljens innehav ansvara för 80% av dess förluster. En annan metod är att försöka fokusera en portfölj på 20% av aktierna på den bredare marknaden som utgör 80% av marknadens avkastning. På grund av osäkerheten om framtida avkastning är emellertid båda dessa metoder svåra att tillämpa. Aktier är i sig en riskfylld tillgång på grund av den oförutsägbara framtida utvecklingen.

En metod för att använda 80-20-regeln i portföljkonstruktion är att placera 80% av portföljtillgångarna i en mindre volatil investering, till exempel statsobligationer eller indexfonder samtidigt som de andra 20% placeras i tillväxtaktier. De 80% i investeringarna med lägre risk samlar en rimlig avkastning, medan de 20% i tillgångarna med högre risk förhoppningsvis kommer att uppnå större tillväxt.

(För relaterad läsning, se: Pareto-principen och besparingar .)

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar